Wrocław 4 710,00 4 767,00 5 243,70 4 290,30 57
gminy sąsiadujące z Wrocławiem 4 192,75 4 220,75 4 642,83 3 798,68 28
województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.1 i pkt 1.2) 3 675,50 3 674,50 4 041,95 3 307,05 -1
Bydgoszcz 4 133,50 4 286,00 4 714,60 3 857,40 153
gminy sąsiadujące z Bydgoszczą 3 761,50 3 901,50 4 291,65 3 511,35 140
Toruń 4 133,50 4 286,00 4 714,60 3 857,40 153
gminy sąsiadujące z Toruniem 3 761,50 3 901,50 4 291,65 3 511,35 140
województwo kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.5-1.7) 3 389,50 3 517,00 3 868,70 3 165,30 128
Lublin 4 200,76 4 227,02 4 649,72 3 804,32 26
gminy sąsiadujące z Lublinem 3 901,80 3 739,60 4 113,56 3 365,64 -162
województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.9 i 1.10) 3 602,84 3 252,18 3 577,40 2 926,96 -351
Gorzów Wielkopolski 3 684,00 3 867,50 4 254,25 3 480,75 184
gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. 3 489,50 3 595,50 3 955,05 3 235,95 106
Zielona Góra 3 684,00 3 867,50 4 254,25 3 480,75 184
gminy sąsiadujące z Zieloną Górą 3 489,50 3 595,50 3 955,05 3 235,95 106
województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.12-1.15) 3 295,00 3 323,50 3 655,85 2 991,15 29
Łódź 4 105,00 3 936,50 4 330,15 3 542,85 -169
gminy sąsiadujące z Łodzią 3 723,75 3 614,00 3 975,40 3 252,60 -110
województwo łódzkie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.17 i 1.18) 3 342,50 3 291,50 3 620,65 2 962,35 -51
Kraków 4 648,00 4 770,00 5 247,00 4 293,00 122
gminy sąsiadujące z Krakowem 4 268,00 4 311,25 4 742,38 3 880,13 43
województwo małopolskie(z pominięciem wskazanych w pkt 1.20 1.21) 3 888,00 3 852,50 4 237,75 3 467,25 -36
Warszawa 5 989,38 5 834,09 6 417,49 5 250,68 -155
gminy sąsiadujące z Warszawą 4 213,45 4 309,56 4 740,52 3 878,60 96
województwo mazowieckie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.23 i 1.24) 3 511,21 3 591,30 3 950,43 3 232,17 80
Opole 3 546,50 3 848,50 4 233,35 3 463,65 302
gminy sąsiadujące z Opolem 3 376,50 3 656,00 4 021,60 3 290,40 280
województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.26 i 1.27) 3 206,50 3 463,50 3 809,85 3 117,15 257
Rzeszów 3 681,50 4 015,50 4 417,05 3 613,95 334
gminy sąsiadujące z Rzeszowem 3 463,50 3 701,00 4 071,10 3 330,90 238
województwo podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.29 i 1.30) 3 245,50 3 386,50 3 725,15 3 047,85 141
Białystok 4 053,50 4 161,50 4 577,65 3 745,35 108
gminy sąsiadujące z Białymstokiem 3 787,75 3 883,75 4 272,13 3 495,38 96
województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.32 i 1.33) 3 522,00 3 606,00 3 966,60 3 245,40 84
Gdańsk 4 758,50 4 758,50 5 234,35 4 282,65 0
gminy sąsiadujące z Gdańskiem 4 445,00 4 445,00 4 889,50 4 000,50 0
województwo pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.35 i 1.36) 4 131,50 4 131,50 4 544,65 3 718,35 0
Katowice 4 339,50 4 359,00 4 794,90 3 923,10 20
gminy sąsiadujące z Katowicami 3 995,75 3 960,25 4 356,28 3 564,23 -36
województwo śląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.38 i 1.39) 3 652,00 3 561,50 3 917,65 3 205,35 -91
Kielce 4 264,74 4 331,19 4 764,30 3 898,07 66
gminy sąsiadujące z Kielcami 3 595,94 3 731,74 4 104,91 3 358,57 136
województwo świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.41 i 1.42) 2 996,62 3 132,30 3 445,52 2 819,07 136
Olsztyn 4 968,50 4 890,50 5 379,55 4 401,45 -78
gminy sąsiadujące z Olsztynem 3 757,80 3 822,00 4 204,20 3 439,80 64
województwo warmińsko-mazurskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.44 i 1.45) 3 131,50 3 185,00 3 503,50 2 866,50 54
Poznań 5 386,00 5 386,00 5 924,60 4 847,40 0
gminy sąsiadujące z Poznaniem 4 585,20 4 585,20 5 043,72 4 126,68 0
województwo wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.47 i 1.48) 3 821,00 3 821,00 4 203,10 3 438,90 0
Szczecin 4 106,00 4 106,00 4 516,60 3 695,40 0
gminy sąsiadujące ze Szczecinem 3 832,50 3 832,50 4 215,75 3 449,25 0
województwo zachodniopomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1.50 i 1.51) 3 559,00 3 559,00 3 914,90 3 203,10 0

Kredyt hipoteczny – dywidendy

kredyt hipotecznyAby uzyskać kredyt hipoteczny należy przedstawić bankowi, że uzyskuje się odpowiednio wysokie dochody. Jednym ze źródeł takowych mogą być dywidendy. Co to takiego? Według definicji dywidenda to „część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy”. Czy można liczyć na kredyt hipoteczny notując przedstawiając dochody z tego tytułu? Poniższe zestawienie przedstawia stan rzeczy w polskich bankach dotyczących zależności na linii dywidenda a kredyt hipoteczny.

BankOpisLink

Kredyt hipoteczny – renta

kredyt hipotecznyAby uzyskac jak najlepsze warunki gdy zaciąga się kredyt hipoteczny warto jak najlepiej dobrać dochody jakie przedstawi się w banku. Optymalnym rozwiązaniem jest oczywiście posiadanie umowy o pracę na czas nieokreślony, która na dodatek oznacza wysoką pensję w wysokości co najmniej kilku tysięcy złotych. Oczywiście na takie luksusy mogą pozwolić sobie nieliczni, dlatego by otrzymać kredyt hipoteczny wiele osób próbuje różnych sposóbów. Jednym z dochodów akceptowanych przez część banków, który można przedstawić przy staraniach o kredyt hipoteczny jest renta. Sprawdźmy w jaki sposób do tej kwestii podchodzi się w poszczególnych polskich bankach.

BankOpisLink

Kredyt hipoteczny – emerytura

kredyt hipotecznyZdecydowana większość osób, która decyduje się na kredyt hipoteczny stara się zrobić wszystko, by w jak największym stopniu wynegocjować najlepsze dla siebie warunki. Najczęściej takowe osiągnąć można poprzez wykazanie wysokich dochodów. Można tego dokonać na przykład poprzez dołączenie do kredytu większej ilości osób, których zarobki bank weźmie pod uwagę do zdolności kredytowej, którą bank oblicza gdy udziela kredyt hipoteczny. Teoretycznie jednym z takich dochodów może być emerytura. Poniższe zestawienie przedstawia w jaki sposób poszczególne banki podchodzą do sytuacji, gdy kredyt hipoteczny udzielony ma być między innymi na podstawie dochodół z takiego właśnie źródła.

BankOpisLink

kredyt hipotecznyW ostatnich latach bardzo wielu Polaków wyjechało do pracy zagranicy, by tam pracować i zarabiać pieniądze na życie swoje i swojej rodziny. Część z nich ma ochotę na kredyt hipoteczny zaciągniety w Polsce. Pojawia się w takiej sytuacji pytanie? Które polskie banki udzielą finansowania jakim jest kredyt hipoteczny osobie, które pracuje zagranicą? Na szczęście, właściwie wszystkie banki dają taką możliwość, choć najczęściej warunki takiego kredytu różnią się od kredytu udzielanego osobie pracującej w Polsce. Jednym z dodatkowych wymogów jest ewentualna konieczność tłumaczenia dokumentów. Poniższe zestawienie przedstawia jakie dokumenty trzeba przedstawić i które z nich muszą być przetłumaczone, by dostać kredyt hipoteczny pracując zagranicą.

BankOpisLink

kredyt hipotecznyW dzisiejszych czasach większość banków dopuszcza wiele różnych źródeł dochodów klientów, którzy chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny. Oczywiście do jednych podchodzą bardziej chętnie, do innych mniej, jednak zasadniczo osoba osiągająca dochody może liczyć na kredyt hipoteczny niezależnie do tego na jakiej podstawie prawnej się to odbywa. Teoretycznie więc na takie finansowanie może liczyć także osoba, która prowadzi poza granicami Polski działalność gospodarczą. W praktyce jednak, możliwość taką dają nieliczne banki, a klient w takiej sytuacji, by otrzymać kredyt hipoteczny, musi spełnić szereg szczegółowych wymagań. Poniższe zestawienie w dokładny sposób przedstawia wygląd sytuacji w poszczególnych polskich bankach.

BankOpisLink

kredyt hipotecznyWśród źródeł dochodów jakimi pochwalić mogą się osoby starające się o kredyt hipoteczny mogą znaleźć się dochody notowane zagranicą. Różne banki w różny sposób podchodzą do takiej sytuacji, jednak z pewnością otrzymanie finansowania jakim jest kredyt hipoteczny pracując i zarabiając poza Polską jest możliwe. Niektóre z nich udostępniają taki produkt finansowy właściwie wszyskim klientom, w innych na kredyt hipoteczny mogą liczyć tylko ci, którzy spełnią szereg dodatkowych wymogów. Poniższe zestawienie przedstawia w jaki sposób do tej kwestii podchodzi się w poszczególnych polskich bankach.

BankOpisLink

kredyt hipotecznyPróbując uzyskać kredyt hipoteczny w praktycznie wszystkich bankach w Polsce należy wykazać odpowiednie dochody, które pozwolą na „udźwignięcie” ciężaru finansowego jakim niewątpliwie jest kredyt hipoteczny. Większość banków w najbardziej życzliwy sposób podchodzi do dochodów osiąganych dzięki umowie o pracę, najlepiej na czas nieokreślony, który gwarantuje im najmniejsze ryzyko udzielenia złego kredytu. Obecnie na kredyt hipoteczny mogą liczyć także osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą czy też pracują i zarabiają na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Innym dochodem w domowym budżecie klientów mogą być dochody z najmu – czy banki zaakceptują takie dochody i uwzględnią je przy obliczaniu zdolności kredytowej?

BankOpisLink

kredyt hipotecznyIstnieje kilka różnych możliwości jeśli chodzi o formę prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich może być działalność gospodarcza, która prowadzona jest z rozliczeniem w formie karty podatkowej. Przed rozpoczęciem zmagań o kredyt hipoteczny nalezy dobrze rozważyć swoje postępowanie i wybrać bank, w którym zaciągnięcie zobowiązania będzie pomocne. Niezwykle istotne jest to, by zwrócić uwagę na sytuacje finansową firmy, bo wiele banków udzieli kredyt hipoteczny tylko takim przedsiębiorstwom, które mogą udokumentować wysokie dochody. Wszystkie banki w różny sposób podchodzą do kwestii akceptacji takich dochodów, a także wyliczania średniej miesięcznej przy obliczaniu dochodu. Poniższe zestawienie pomoże wybrać bank, w którym finansowanie jakim jest kredyt hipoteczny jest możliwe na najlepszych warunkach.

BankOpisLink

kredyt hipotecznyJedną z form prowadzenia działalności gospodarczej może być taka, która prowadzona jest z rozliczeniem w formie ryczałtu. Przed startem zmagań o kredyt hipoteczny nalezy dobrze przemyśleć taką kwestię. Niezwykle ważne jest to, by zwrócić uwagę na stabilność firmy, bo wiele banków udzieli kredyt hipoteczny tylko takim firmom, które mogą wykazać odpowiednio wysokie i regularne dochody. Wszystkie banki w różny sposób podchodzą do kwestii akceptacji takich dochodów, a także obliczana średniej miesięcznej przy wyliczaniu dochodu. Poniższe zestawienie pomoże wybrać bank, w którym finansowanie jakim jest kredyt hipoteczny jest możliwe na najlepszych warunkach.

BankOpisLink