Aktualności

Post Image

Raty równe i malejące – kredyt hipoteczny

Wybór odpowiedniego rodzaju rat spłaty kredytu to często największa zagwozdka dla kredytobiorcy. Każda osoba, która zaciąga takie zobowiązanie chce zrobić wszystko, by spłacało się je prosto i bezproblemowo – pytanie brzmi tylko czy wybrać raty malejące, czy raty równe. Każda …

Post Image

Jak ustalany jest maksymalny okres kredytowania w przypadku gdy wnioskodawcami są rodzice i dzieci?

W przypadku gdy o kredyt wnioskują dzieci wraz z rodzicami maksymalny okres kredytowania zależy jest od wieku najstarszego z wnioskodawców. Jeśli więc jedno z rodziców ma 60 lat to w znaczny sposób obniży to maksymalny możliwy okres kredytowania takich wnioskodawców. …

Post Image

Karencja w spłacie kapitału – który bank daje taką możliwość?

W przypadku tymczasowych problemów z płynnością finansową większość banków daje klientom możliwość skorzystania z okresu karencji w spłacie kapitału, czyli czasowego zawieszenia spłaty części kapitałowej raty danego zobowiązania. W okresie tym konieczne jest jednak spłacanie części odsetkowej, dlatego takie rozwiązanie …

Post Image

Czy klient składając wniosek do banku musi w dowodzie osobistym mieć wpisany meldunek stały/czasowy?

Większość banków wymaga od kredytobiorców by mieli stałe miejsce zameldowania w Polsce. Niektóre z polskich banków uznają także meldunek czasowy, jednak w takiej sytuacji okres kredytowania nie może najczęściej przekroczyć okresu przez jaki ważny jest meldunek. Aby więc otrzymać kredyt …

Post Image

Wakacje kredytowe – przy kredycie hipotecznym

Skorzystanie z wakacji kredytowym oznacza, że przez określony czas kredytobiorca nie płaci całej raty kredytu, czyli zarówno jej części kapitałowej, jak i odsetkowej. Wakacje takie przyznawane są klientowi na podstawie wniosku złożonego przez niego do banku. W zależności od kredytodawcy …

Post Image

Czy paszport może zostać przyjęty jako główny/jedyny dokument potwierdzający tożsamość klienta?

Większość banków traktuje paszport jako dokument o takiej samej ważności jak dowód osobisty, dlatego też możliwe jest uzyskanie kredytu na podstawie tego dokumentu. W przypadku kredytu banki wymagają najczęściej przedstawienia dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość, dlatego nawet jeśli bank zaakceptuje paszport …

Social Icons